eDijaspora

Servis eDijaspora omogućava jednostavniji i efikasniji način komunikacije i umrežavanja dijaspore sa Općinom Zavidovići.